KÖPVILLKOR FÖR WEBBSHOPPEN BASKETZONE.NET


I. Definitioner

Begrepp som används i köpvillkoren har följande betydelse:

1. Kund – en fysisk, juridisk person eller organisatorisk enhet som inte är juridisk person men som enligt gällande föreskrifter har rättskapacitet och som lämnar in Beställning i Shoppen;

2. Civillagen – lagen av den 23 april 1964 (Polsk författningssamling Dz.U. Nr 16, pos. 93 med ändringar);

3. Köpvillkor – dessa Köpvillkor avseende tjänster som utförs elektroniskt inom ramen för Webbshoppen Basketzone.net;

4. Webbshop (Shop) – webbtjänst tillgänglig på adressen www.basketzone.net där Kunden kan lämna in Beställningar;

5. Vara - produkter vilka presenteras i Webbshoppen;

6. Försäljningsavtal – avtal om försäljning av Varor i enlighet med Civillagen som ingåtts mellan Basketzone.net och Kunden med användande av Shoppens webbplats;

7. Konsumentköplagen – lagen av den 30 maj 2014 avseende konsumenternas rättigheter (Polsk författningssamling Dz.U. z 2014 pos. 827);

8. Lagen om elektroniska tjänster – lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster (Polsk författningssamling Dz. U. nr 144 pos. 1204 med ändringar).

9. Beställning – Kundens viljeförklaring med avsikt att direkt ingå Försäljningsavtal som i synnerhet anger typ och antal av Varor.
 

II. Allmänna bestämmelser

1. Dessa Köpvillkor fastställer regler för användande av Webbshoppen som finns tillgänglig på adressen www.basketzone.net.

2. Köpvillkoren är de köpvillkor som avses i art. 8 i lagen om elektroniska tjänster.

3. Webbshoppen Basketzone.net, som finns tillgänglig på adressen www.basketzone.net, drivs av Misico Sp. z o.o. Sp.k. (kommanditaktiebolag), Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź , NIP: 7282819297, REGON: 367607120.

 E-postadress:shop@basketzone.net, telefonnummer: +48 728 907 920

4. Dessa Köpvillkor anger i synnerhet:

- regler för registrering och användande av kundkonto i Webbshoppen;

- villkor och regler för inlämnande av Beställningar i Webbshoppen;

- regler för ingående av Försäljningsavtal med användande av de tjänster som erbjuds inom ramen för Webbshoppen.

5. För nyttjandet av Webbshoppen krävs att Kundens IT-system uppfyller följande minimala tekniska krav: Internet Explorer version 8.0 eller senare, eller Mozilla Firefox version 13.0 eller senare med aktiverad hantering av JavaScript applets och cookies, eller Opera version 10 eller senare, eller Chrome version 10 eller senare, godkännande av installation av Adobe Flash Player komponenter när Shoppen begär att dessa installeras, den minimala skärmupplösningen är 1024x768 pixlar.

6. För att kunna använda Webbshoppen ska kunden i egen regi skaffa tillgång till en dator eller slutenhet med internetuppkoppling.

7. Enligt gällande lagstiftning förbehåller sig Misico Sp. z o.o. Sp.k. rätten att begränsa utförandet av de tjänster som erbjuds via Webbshoppen till personer som fyllt 18 år. I sådant fall kommer potentiella Kunder att meddelas härom.

8. Kunderna kan när som helst få tillgång till Köpvillkoren via en länk som finns på startsidan av webbplatsen www.basketzone.net samt ladda ner dem och skriva ut.
 

III. Regler för användande av Webbshoppen

1. Registrering inom ramen för Webbshoppen är optionell. Kunden kan lämna in en beställning utan att registrera sig i Webbshoppen efter att ha tagit del av och godkänt Köpvillkoren.

Registrering sker genom att man fyller i och godkänner registreringsformuläret som görs tillgängligt på en av sidorna i Shopen.

Ett villkor för registrering är att Kunden godkänner innehållet i Köpvillkoren och anger de personuppgifter som markeras som obligatoriska.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. kan frånta Kunden rätten att nyttja Webbshoppen eller inskränka Kundens tillgång till en del eller alla resurserna av Webbshoppen med omedelbar verkan i fall Kunden bryter mot Köpvillkoren och i synnerhet när Kunden:

- vid registrering i Webbshoppen angett osanningsenliga, felaktiga, inaktuella eller vilseledande uppgifter eller uppgifter som strider mot tredje parts rättigheter,

- via Webbshoppen gjort intrång i tredje parts personliga rättigheter och i synnerhet personliga rättigheter av Webbshoppens andra kunder,

- vidtar andra aktiviteter som Misico Sp. z o.o. Sp.k. finner strida mot gällande lagstiftning eller allmänna regler för användande av Internet eller strida mot Misico Sp. z o.o. Sp.k. goda rykte.

2. För att garantera säkerheten vid överföring av meddelanden och uppgifter i samband med de tjänster som utförs inom ramen för Webbplatsen vidtar Webbshoppen tekniska och organisatoriska åtgärder som är adekvata för risken för de tjänster som utförs och i synnerhet åtgärder i syfte att förhindra att obehöriga personer skaffar och modifierar personuppgifter som skickas över Internet.

3. Kunden är skyldig att i synnerhet:

- nyttja Webbshoppen på ett sätt som överensstämmer med den lagstiftning som gäller inom Republiken Polen, bestämmelserna i Köpvillkoren samt allmänna regler för användande av Internet.


- att inte tillföra och vidarebefordra innehåll som är förbjuden av lagen, ex. innehåll som propagerar våld, är förolämpande eller kränker tredje parts personliga rättigheter och andra rättigheter,

- nyttja Webbshoppen på ett sätt som inte stör dess funktion och i synnerhet genom att använda föreskrivna programvaror eller utrustningar,

- inte vidta åtgärder såsom: utskick eller placering av beställd handelsinformation (spam) inom ramen för Webbshoppen,

- nyttja Webbshoppen på ett sätt som inte stör andra kunder och Misico Sp. z o.o. Sp.k.

- nyttja allt innehåll som finns inom ramen för Webbshoppen endast för sitt personliga bruk.
 

IV. Förfarande för ingående av Försäljningsavtal

1. För att ingå ett Försäljningsavtal via Webbshoppen måste man gå in på webbsidan www.basketzone.net och välja Varor genom att utföra ett antal steg baserat på meddelanden som visas för Kunden samt information tillgänglig på sidan.

2. Val av Varor som Kunden beställer sker genom att Kunden lägger dem i kundvagnen.

3. Under beställningsprocessen - tills knappen för bekräftelse av inlämnad Beställning trycks har Kunden möjligheten att modifiera de inmatade uppgifterna och valda Varorna. För detta följ meddelanden som visas och information tillgänglig på webbsidan.

4. När Kunden angett alla nödvändiga uppgifter visas en sammanfattning av den inlämnade Beställningen. Sammanfattningen av Beställningen innehåller bl.a. beskrivning av utvalda Varor och tjänster, totalt pris samt alla andra kostnader.

5. För att skicka Beställningen måste man godkänna innehållet i Köpvillkoren, ange de personuppgifter som markeras som obligatoriska samt trycka på knappen för bekräftelse av inlämnad Beställning.

6. Varuinformation som anges i Webbshoppen utgör offert enligt art. 66 i Civillagen. Genom att skicka Beställningen bekräftar Kunden avsikten att med Misico Sp. z o.o. Sp.k. ingå ett Försäljningsavtal i enlighet med Köpvillkoren.
Avtalet betraktas som ingånget när Kundens Beställning inkommer till Webbshoppens IT-system under förutsättning att Beställningen överensstämmer på Köpvillkoren.
När avtalet ingåtts får Kunden ett e-postmeddelande innehållande av alla väsentliga delar av Beställningen.

7. Försäljningsavtalet ingås på polska språket med ett innehåll som överensstämmer med Köpvillkoren.

8. Beställningar handläggs utan dröjsmål, senast 30 dagar från Beställningsdatum.

9. Om Shoppen inte kan fullfölja sin prestation på grund av att köpeobjektet inte är tillgängligt kommer Shoppen att omedelbart senast 30 dagar från avtalets ingående meddela Kunden härom och återbetala hela betalningen.
 

V. Leverans

1. Leveransen av varor är begränsad till , Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kina, Litauen, Luxemburg, Lettland, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien och Nordirland, , Saudiarabien, Vitryssland, Hongkong, Iran, Japan, Nordkorea, Malaysia, Norge, Ryssland, Schweiz, Ungern, Österrike, Taiwan, Tyskland, USA, Förenade Arabemiraten och sker till den adress som angetts av Kunden vid beställningstillfället.

2. Leveranser av beställda Varor sker med:

- Polska posten

- Budfirman DPD

- Budfirman DHL

Det finns möjlighet att personligen hämta beställda varor i vår butik: Basketzone.net, Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Polska. Betalning med kontanter eller betalkort.

 Detaljerade kostnader anges i fliken UTSKICK. Leveranskostnaden anges när man lämnar in Beställningen.

3. Leveranstiden är 1-2 arbetsdagar i Polen, och upp till 4-5 arbetsdagar inom EU (försändelserna skeppas med budfirman DPD), utanför EU uppgår leveranstiden till 10-20 arbetsdagar (försändelserna skeppas med Polska posten) och räknas från och med Beställningsdagen.

4. Kunderna kan när som helst få tillgång till Köpvillkoren via en länk som finns på startsidan av webbplatsen www.basketzone.net samt ladda ner dem och skriva ut.

Uppgifterna om beställningen samt Allmänna villkor (Köpvillkoren) sparas, säkras och görs tillgängliga med hjälp av e-post. Du kan få insyn i dina tidigare beställningar på kontot, efter inloggning.
 

VI. Priser och betalningssätt

1. Varupriserna anges i polska zloty och innehåller alla tullar, avgifter, inkl. VAT (med angivande av VAT-sats).

2. Kunden har möjlighet att betala priset:

- med banköverföring innan varorna skickas:

Betalning i EUR:

IBAN: PL21 1050 1461 1000 0091 1496 1411

SWIFT: INGBPLPW

Misico Sp. z o.o. Sp.k.

UL. Nowogrodzka 2c

92-221 Lódź

ANGE BESTÄLLNINGSNUMMER I BESKRIVNINGEN.

- betalning med PayPal (www.paypal.com), vårt konto: shop@basketzone.net
(VI REKOMMENDERAR DETTA BETALNINGSSÄTT EFTERSOM DET ÄR SNABBT OCH SÄKERT);

- eCard S.A. onlinebetalning med betalkort- Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Returer och Reklamationer

Företagaren återbetalar betalningar med användande av samma betalningssätt som användes av Konsumenten vid köptillfället om inte konsumenten tydligt medger en annan lösning; Konsumenten debiteras aldrig några avgifter i samband med denna återbetalning; Vid betalning med kort återbetalas medlen direkt till köparens kort. 
 

VII. Rätt att frånträda avtalet

Endast Kunder som är Konsumenter har rätt att frånträda avtalet senast 14 dagar från ingåendet. Enligt art. 22 (1) i Civillagen med Konsument avses en fysisk person som med företagaren utför en rättslig åtgärd som inte ligger i direkt samband med personens närings- eller yrkesverksamhet.

1. Rätt att frånträda avtalet

Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Rätten att frånträda avtalet löper ut 14 dagar från den dag i kom i besittning av varan eller då en tredje part annan än fraktaren och anvisat av dig kom i besittning av varan.

För att kunna utnyttja rätten att frånträda avtalet måste du meddela oss (Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź shop@basketzone.net, Telefon: +48 728 907 920) om ditt beslut avseende frånträdande av avtalet genom en entydig försäkran (exempelvis genom en skrivelse som skickas med post, fax eller e-post). Du kan gärna använda en mall för frånträdande av avtal: MALL FÖR NEDLADDNING , detta är dock inte obligatorisk.

För att hålla tiden för frånträdande av avtal räcker det att du skickar information gällande nyttjande av din rätt att frånträda avtal innan tidsfristen för frånträdandet löper ut.

2. Följder av frånträdande av avtal

Vid frånträdande av detta avtal återbetalar vi till dig alla erhållna betalningar inklusive kostnader för sakens leverans (med undantag för extra kostnader i samband med att kunden valt ett annat leveranssätt än det vanliga och billigaste leveranssättet som vi erbjuder), utan dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då vi meddelats om ditt beslut om nyttjandet av rätten att frånträda avtalet. Återbetalning sker med användande av samma betalningssätt som du använde vid köptillfället om du inte tydligt medger en annan lösning; du debiteras aldrig några avgifter i samband med denna återbetalning. Vi kan avvakta med återbetalning tills saken kommit i retur eller tills vi tillhandahålles ett bevis på att saken återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

Skicka eller överlämna saken till adressen Sklep Basketzone.net, ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź senast 14 dagar från den dagen då du meddelat oss om frånträdandet av detta avtal. Tidsfristen hålles om du skickar tillbaka saken före utgången av 14 dagars tid. Du måste stå för direkta kostnader i samband med retur av saken. Du svarar endast för sakens värdeminskning till följd av dess nyttjande på annat sätt än det som behövdes för att konstatera sakens art, egenskaper och funktion.
 

VIII. Reklamation avseende Varor

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k. i egenskap av säljare ansvarar gentemot kunden för garanti för fel i den omfattning som anges i Civillagen och i synnerhet i art. 556 samt art. 556[1]-556[3] i Civillagen.

2. Reklamationer i samband med brott mot Kundens lagstadgade rättigheter eller rättigheter vilka garanteras på grundval av Köpevillkoren ska riktas till: Misico Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, Misico Sp. z o.o. Sp.k. förbinder sig att meddela Kunden om vi ansett reklamationen befogad eller obefogad senast inom 14 dagar.

Kunden kan använda bifogat reklamationsformulär: MALL FÖR NEDLADDNING , detta är dock inte obligatorisk.

Misico Sp. z o.o. Sp.k. tillverkar inte Varorna. Misico Sp. z o.o. Sp.k. har inget garantiansvar för de försålda varorna. Tillverkaren kan ansvara i samband med garanti för försåld Vara på de villkor och under den tid som anges i garantibeviset. I fall det föreskrivs i garantibeviset kan Kunden anmäla sina garantikrav inom ramen för garantin direkt till auktoriserad service vars adress anges i garantibeviset.

IX. Reklamationer avseende tjänster som tillhandahålles elektroniskt

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k. vidtar åtgärder för att säkerställa att Shoppen fungerar helt korrekt på basis av nuvarande teknisk kunskap och förbinder sig att inom en rimlig tid avhjälpa alla felaktigheter som anmäls av Kunderna.

2. Felaktigheter i samband med Shoppens funktion anmälas skriftligen till adressen: Misico Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, shop@basketzone.net eller med hjälp av kontaktformuläret.

3. I reklamationen ska Kunden ange sitt för- och efternamn, postadress, typ och datum av felaktighet i samband med Shoppens funktion.

4. Misico Sp. z o.o. Sp.k. förbinder sig att meddela Kunden om om vi ansett reklamationen befogad eller obefogad senast inom 14 dagar.

X. Slutliga bestämmelser

1. Eventuella tvister som uppstår mellan Misico Sp. z o.o. Sp.k. och Kunden som är konsument enligt art. 22[1] i Civillagen hänskjuts för avgörande till domstolar som har behörighet enligt gällande föreskrifter i Civilprocesslagen.

2. Eventuella tvister som uppstår mellan Misico Sp. z o.o. Sp.k. och Kunden som inte är konsument enligt art. 22[1] i Civillagen hänskjuts för avgörande till domstolar som har jurisdiktion över Misico Sp. z o.o. Sp.k. säte.

3. På de ärenden som inte regleras i Köpvillkoren ska bestämmelserna i Civillagen, lagen om tillhandahållande elektroniska tjänster samt andra gällande polska föreskrifter tillämpas.
 

IX. Skoskötsel

Innan du använder skorna för första gången ta del av informationen på originalförpackningen och etiketter på skorna där det anges information om ingående materialen och deras skötsel. Genom att följa informationen förlängs skornas livslängd.

Grundläggande regler för skoskötsel:

1. förorenade skor rengörs först från smuts och sedan putsas,

2. skor får inte rengöras med lösningsmedel eftersom de förstör natur- och konstlädrets ytskikt,

3. för tvättning av skor använd mjuk textil eller tvättsvamp som är befuktad med varmt vatten, rengör skons yta utan att blöta hela skon,

4. blöta skor får inte torka i närheten av värmekällor (ugnar, värmeelement),

5. skor torkas i rumstemperatur; skor förstyvas inifrån med ett fuktabsorberande material, ex. tidningar,

6. skor ska bytas och vädras,

7. Köparen är skyldig att sköta om skornas insida (hålla rent, byta innersulor, välja strumpor eller strumpbyxor som matchar skornas invändiga färger eftersom mörka skor kan färga av på ljusa strumpor),

8. knyt alltid noga dina skor; felknutna skor kan deformeras; läder är ett material som anpassar sig efter fotens form och felaktig knytning av skosnören kan leda till dess deformation och till och med sprickning,

9. det är förbjudet att tvätta skorna i tvättmaskin.

Skötsel av textilskor:

 1. enkelheten av rengöring av textilskor beror till stor grad av använda råvaror och textilmaterialets yttyp,

2. släta material har mindre benägenhet att bli smutsiga än grova och i porösa; det är lättast att ta bort smuts från syntetiska material,

3. textil skor rengörs med tvättsvamp som vätas i en vattenlösning av milt tvättmedel med måttlig temperatur,

4. undvik att kraftigt blöta ner skor vilket kan leda till att limmet släpper och material sammanfogat i skikt lamineras vilket avsevärt försvagar skorna (PU-skum faller ut, lim sköljs ut). 

5. det är förbjudet att tvätta skorna i tvättmaskin. 

6. torka skorna på en väl ventilerad plats, borda från värmekällor. 

Skötsel av läderskor:

1. skötsel av naturläder innebär att det skyddas mot skadliga förändringar som sker i lädrets struktur och i synnerhet mot den skadliga svettverkan mot naturliga fett som finns i lädret,

2. bland underhållsmedlen som finns tillgängliga på marknaden är bäst att använda vaxinnehållande skopastor, särskilt vätten/lösningsmedelsbaserade pastor som har en mera lös konsistens än lösningsmedelsbaserade skokrämer och som är lättare att spridas på skorna; de skapar fukttåliga hinnor och skyddar skor mot vatten,

3. var försiktig med att använda självglänsande skokräm som på känsligt läder med dåligt skyddat färgämne kan orsaka missfärgning och fläckar; daglig användning av självglänsande skokrämer under en längre tid kan orsaka att ett tjockt skokrämlagret bildas på läderytan; lagret spricker och faller ut vilket ger ett intryck av att lädrets toppskikt spricker och ofta skadar själva lädret,

4. för färgat läder rekommenderas färgad skokräm som förstärker och livar upp färgen,

5. till nya läderfinish med ökad fetthalt använd inte skokräm och medel som innehåller terpentin och bensin eftersom de kan orsaka ändring av lädrets färg och utseende,

6. skor av velurskinn och nubuckläder får inte putsas, däremot ska dem rengöras med en specialborste (kan köpas i skobutiker) eller fuktig och väl utdragen textil; inoljat läder (pull-up) och velurskinn ska vårdas med underhålls medel i aerosol avsedda för denna typ av läder,

7. det är förbjudet att tvätta skorna i tvättmaskin.

Underhåll av läderliknande material

1. skor med toppyta av läderliknande material kräver också underhåll,

2. underhåll av skor av läderliknande material skyddar skorna mot ursköljning av plastificeringsmedel ur konstlädrets toppyta; för att fräscha upp toppytan räcker det oftast att torka bakkappan med ett torrt eller vått tyg;

3. använd helst vattenbaserade emulsionspastor, sammansatta utan vax och lösningsmedel som har en gynnsam befuktande och elektrostatisk verkan,

4. tvätta aldrig skoytan av läderliknande material med aggressiva lösningsmedel av typen aceton, butylacetat, etylacetat eller bensin eftersom de skadar ytbeläggningen,

5. rengör skor av konstvelurskinn endast med en våt tvättsvamp; sedan låt dem torka upp,

6. det är förbjudet att tvätta skorna i tvättmaskin.

Ovanstående information kommer från Skoindustrins centrala laboratorium.

 

 

FAQ
Butiken Basketzone finns på marknaden sedan 2010. Över 100 000 kunder har beställt våra varor och över 250 000 personer gillar vår Facebook profil. Vi är specialister på basketball skor och streetwear skor. Vi är stolta över det, att vi förmodligen erbjuder det största antalet av Air Jordan modeller i hela världen. Alla våra varor kommer från den officiella distributören av Air Jordan och är 100% originella. Våra varor levereras i Europa av ett leveransföretag DPD. Vi erbjuder några olika leveranssätt. Din komfort och säkerhet är viktiga för oss därför rekommenderar vi följande system: PayPal oraz Ecard.