string(7) "privacy" Basketball Online Shop | Basketzone.net

​Privatpolicy

Privatpolicy

Denna Privatpolicy anger regler för hämtning, insamling, behandling och utnyttjande av dina personuppgifter av Webbshoppen Basketzone.net som drivs under webbadressen www.basketzone.net (nedan kallad Webbsidan) av företaget MISICO Sp. z o.o. Sp.k. (kommanditaktiebolag) med säte: Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź (nedan kallad Webbshoppen).

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är MISICO Sp. z o.o. Sp.k. med säte: Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, e-postadress: shop@basketzone.net

Dataskyddsansvarig kan kontaktas skriftligen på adressen Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, helst med texten: ”Inspektor Danych Osobowych - Dataskyddsombud” eller på e-postadressen
– pp@basketzone.net

Webbshoppen gör sitt bästa för att skydda din privathet och dina personuppgifter som lämnas vid nyttjandet av Webbsidan och inköp i Webbshoppen och vidtar i detta syfte alla nödvändiga åtgärder.
 

Vilka uppgifter samlas in automatiskt medan man använder Webbplatsen?
Under användandet av Webbplatsen samlar Webbshoppen inte in några uppgifter automatiskt med undantag för uppgifter som finns i filer som beskrivs nedan.

Cookiefiler är små textfiler vilka skickas av Webbshoppen och lagras på din dator. De innehåller en viss information i samband med ditt användande av Webbplatsen och Webbshoppen. De cookiefiler som används av Webbshoppen kan vara sessionscookiefiler eller permanenta cookiefiler. Sessionscookiefilerna tas bort när man stänger webbläsaren medan de permanenta cookiefilerna förvaras även efter att du slutat använda Webbplatsen och Webbshoppen och används för att förvara information såsom ditt lösenord, och användarnamn vilket försnabbar och underlättar nyttjandet av Webbplatsen.

Inom Webbsidan används följande typer av cookiefilerna:

cookiefiler som gör det möjligt att använda tjänster som är tillgängliga på Webbplatsen, ex. autentiserande cookiefiler som används för tjänster vilka kräver autentisering på Webbplatsen
analyscookiefiler för insamling av information på vilket sätt som Webbplatsen används
funktionscookiefiler som ”minns” användarens inställningar och användargränssnittets personifiering

Webbshoppen använder ovannämnda cookiefiler i följande syften:

1. upprätthållande av användarens session (efter inloggning) varför användaren inte behöver mata in användarnamn och lösenord på varje undersida av Webbplatsen
anpassa Webbplatsens innehåll till användarens preferenser samt optimera användandet av webbsidor; i synnerhet gör filerna det möjligt att känna igen användarens enhet och visa webbsidan på rätt sätt, anpassad efter användarens individuella behov
skapa statistik som hjälper att förstå på vilket sätt Webbplatsens användare använder webbsidor vilket möjliggör förbättring av deras struktur och innehåll

2. överlämna dina personuppgifter till ING Bank Śląski S.A. (”Banken”) i samband med:
a. att Banken åt Webbshoppen tillgängliggör strukturen för betalningar över Internet (rättslig grund: art. 6 1f st. i Förordningen).
b. Bankens hantering och avräkning av de betalningar som Webbshoppens kunder gör över Internet med användande av betalningsinstrument (rättslig grund: art. 6 1f st. i Förordningen).
c. Bankens verifiering av ett riktigt fullföljande av de avtal som ingåtts med Webbshoppen och i synnerhet för att skydda betalarnas intressen i samband med deras reklamationer (rättslig grund: art. 6 1f st. i Förordningen).
3. överlämna dina personuppgifter till Twisto Polska sp. z o.o. för att erbjuda möjligheten att betala för inköpt vara eller tjänst genom Twisto Polska sp. z o.o. inom ramen för uppdragskontraktet ”Handla med Twisto” och tillgängliggörandet av denna inköpsform av Webbshoppen samt för Twisto Polska Sp. z o.o. verifiering av ett riktigt fullföljande av dessa avtal (rättslig grund: art. 6 1f st. i Förordningen).

I flera fall tillåter programvaran som är avsedd för bläddring av webbsidor (webbläsare) som standard lagring av cookiefiler på användarens slutenhet. Du kan när som helst ändra inställningar avseende hanteringen av cookiefilerna. Dessa inställningar kan i synnerhet ändras på så sätt att automatisk hantering av cookiefilerna i webbläsarens inställningar spärras eller att användaren meddelas vid varje tillfälle då cookiefiler placeras i tjänstens användares enhet. Detaljerad information om möjligheter och metoder av hantering av cookiefilerna finns tillgänglig i programvarans inställningar (webbläsarens inställningar). Webbshoppen informerar om att begränsning av användningen av cookiefilerna kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga på Webbplatsens sidor. Läs mer om cookiefilerna i fliken ”Hjälp” i webbläsarens meny.

Förutom cookiefiler kan Webbshoppen även samla in uppgifter som vanligtvis samlas in av administratörer av internetsystem inom ramen för sk. loggar eller loggfiler. Informationen i loggarna kan innehålla bl.a. din IP-adress, plattformstyp, webbläsare, Internetleverantör och adress till den webbsida som du kom ifrån till Webbplatsen.


Vilka uppgifter samlar Webbshoppen vid registrering och inköp?

Webbshoppen kommer att samla in följande uppgifter via Webbplatsen och andra kommunikationsformer vid inköp och registrering på Webbplatsen:

efter- och förnamn,
fast bostadsadress,
postadress, om annan än fasta bostadsadressen,
e-postadress,
telefonnummer.

Det är frivilligt att ange dessa uppgifter men de när nödvändiga för registrering och inköp på Webbplatsen.

När angivande av dina personuppgifter begärs i syfte att ingå avtal med Webbshoppen är angivandet av personuppgifterna ett villkor för att ingå avtalet. Det är frivilligt att ange personuppgifter i denna situation men konsekvensen av vägran att ange personuppgifterna är att det inte går att ingå avtal med Webbshoppen.

Webbshoppens marknadsföring
Om du ger ditt samtycke (för nyhetsbrev) kommer den av dig angivna e-postadressen att användas för att marknadsföra Webbshoppens egna produkter. Samtycket kan tas tillbaka när som helst.

Förmedling av information
För att fullfölja avtalet kan Webbshoppen förmedla dina uppgifter till sin partners, däribland de som hjälper Webbshoppen att fullfölja dess åtaganden såsom ex. budfirmor, betalningssystemoperatörer eller företag som handlägger reklamationer. I sådant fall begränsas informationen till nödvändigt minimum.

Dessutom kan information som du lämnat förmedlas till offentliga myndigheter då detta krävs enligt den gällande lagstiftningen.

Tekniska medel och dina skyldigheter
Webbshoppen gör sitt bästa för att säkra dina personuppgifter och skydda mot tredje parts åtgärder.

Åtgärder som vi vidtar kan visa sig vara otillräckliga om du själv inte iakttar säkerhetsreglerna. Du måste hemlighålla ditt användarnamn och lösenord till Webbplatsen och i avslöja de för tredje part. Kom ihåg att Webbshoppen inte kommer att be dig att ange dessa uppgifter utom vid inloggning till Webbplatsen. För att förhindra att obehöriga personer använder ditt konto logga ut när du slutat använda Webbplatsen.

På vilket sätt kan jag utöva mina rättigheter?
Du har möjlighet att när som helst få insyn och redigera dina personuppgifter som lagras av Webbplatsen efter inloggning med e-postadress och lösenord. Kontakta oss på nedanstående e-postadress om du glömmer lösenordet eller har något annat problem i samband med inloggning.

Du har rätt att begära att få ta del av innehållet i uppgifterna om dig och rätt att begära ändring, spärra eller ta bort uppgifterna samt rätt att korrigera fel, komplettera eller uppdatera dina personuppgifter. Du har också rätt att inkomma med invändning mot behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyftet. För detta kontakta oss på nedanstående e-postadress.

Funktion ”Lämna omdöme senare”
Det finns möjlighet att bedöma Webbshoppen efter inlämnad beställning med hjälp av funktionen ”lämna omdöme senare” genom att man ger sitt samtycke med följande innehåll: ”Ja, jag skulle vilja använda optionen ”Lämna omdöme senare”. Jag vill att Trusted Shops påminner mig om möjligheten att lämna omdöme med hjälp av ett e-postmeddelande som skickas till mig efter några dagar”. Om ett tydligt samtycke till påminnelse enligt ovan ges kommer din e-postadress att förmedlas via Trusted Shops omdömessystem till företaget Trusted Shops GmbH med säte på Subbelrather Str 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.pl). Syftet med förmedling av e-postadressen är att efter utgången av en viss tidsperiod skicka påminnelse om möjligheten att lämna omdöme om tjänsten. Samtycket kan tas tillbaka när som helst med verkan för framtiden (ex. genom att man skickar ett meddelande till adressen: shop@basketzone.net).

Andra webbsidor
På Webbplatsen kan det tillfälligt visas länkar till andra Webbsidor. Sådana webbsidor fungerar oberoende från Webbplatsen och övervakas inte på något sätt av Webbshoppen. Dessa webbsidor kan ha egna privatpolicy som vi rekommenderar att du tar del av. Webbshoppen ansvarar inte för uppgiftshanteringen på dessa webbsidor.

Frågor och invändningar
Frågor och invändningar gällande denna Privatpolicy kan skickas till: shop@basketzone.net

 

FAQ
Butiken Basketzone finns på marknaden sedan 2010. Över 100 000 kunder har beställt våra varor och över 250 000 personer gillar vår Facebook profil. Vi är specialister på basketball skor och streetwear skor. Vi är stolta över det, att vi förmodligen erbjuder det största antalet av Air Jordan modeller i hela världen. Alla våra varor kommer från den officiella distributören av Air Jordan och är 100% originella. Våra varor levereras i Europa av ett leveransföretag DPD. Vi erbjuder några olika leveranssätt. Din komfort och säkerhet är viktiga för oss därför rekommenderar vi följande system: PayPal oraz Ecard.